Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Živočíšna výroba

V živočíšnej výrobe v roku 2019 na farme Bottovo bolo v priemere chovaných 384 dojníc Holsteinského plemena. Z vyprodukovaného mlieka bolo dodané do Michalovskej syrárne Bel 3 743 987 kg a vyše 16 tisíc kg sa predalo v mliečnom automate, ktorý je pred areálom spoločnosti. Spoločnosť spolupracuje s výživárskymi a poradenskými firmami. Zdravotný stav stáda a aj jeho reprodukcia sú monitorované počítačovým systémom. Odchov mladého dobytka prebieha na farme v Jesenskom, kde odchov zabezpečuje firma PO, družstvo. Po ukončení rekonštrukcie farmy v Orávke tam plánujeme zriadiť odchov vysokoteľných jalovíc. Spoločnosť v roku 2020 investovala do rekonštrukcie vodárne v stredisku Bottovo a výmenou filtračného systému sa zlepšili výsledky vody s obmedzením použitia chémie potrebnej na prevádzku dojárne Boumatic, ktorej kapacita je 2x12 kusov. Na farme Babinec sa chová stádo oviec plemena Suffolk v priemernom počte 183 bahníc. Nakoľko sa nejedná o intenzívny chov, slúžia hlavne na spásanie trvalých trávnych porastov.
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
Naša ponuka / Živočíšna výroba - foto
NAŠA PONUKA