Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba je zameraná na produkciu osív a krmovín pre chov hovädzieho dobytka. Pestujú sa obilniny, olejniny, kukurica, ďatelinoviny a trávy na semeno na ornej pôde. Na pasienkoch sa pasie dobytok a prevádza sa zber sena. Z výrobkov rastlinnej výroby sa vyrábajú v prevažnej miere osivá. Cena takto vyrobených obilnín sa týmto zvyšuje. Výroba osív zahŕňa ich pestovanie, uznávanie, čistenie, certifikáciu a následnú úpravu v podobe morenia, egalizácie a adjustácie. Od dopytu na trhu, solventnosti odberateľov a ich požiadaviek závisí vyrábané množstvo a sortiment ponúkaných osív. Základom výroby spoločnosti sú naďalej uznané osivá s platným osvedčením, ktoré vydáva ÚKSÚP Zvolen, resp. Bratislava. Strojový park spoločnosť obnovuje a každoročne dopĺňa o nové stroje. Mechanizačný úsek zabezpečuje práce pre rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, obchodný úsek a poskytuje poľnohospodárske služby pre iné organizácie. V roku 2011 bol zavedený monitorovací systém na všetky stroje, ktorý dáva podrobné údaje o polohe stroja, čase, priemernej spotrebe nafty, pracovnom procese a dokonca umožňuje digitálne písanie denných pracovných výkazov. Strojový park v súčasnosti disponuje desiatimi kolesovými traktormi. Sedem samochodných strojov tvoria obilné kombajny, postrekovač, kŕmny voz, nakladače. Spoločnosť disponuje aj prídavnými zariadeniami na prípravu pôdy, ošetrovanie porastov, aplikáciu tekutého aj granulovaného hnojiva, sejačky, stroje na výrobu krmovín a na čistenie a udržiavanie parciel, a aj nákladným autom.
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
Naša ponuka / Rastlinná výroba - foto
NAŠA PONUKA