Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

PŠENICA OZIMNÁ

AIRBUS

Prednosti

 • veľmi skorá, osinatá odroda
 • vynikajúca potravinárska kvalita
 • dlhý klas vysokým počtom zŕn
 • kratšie steblo
 • výborný zdravotný stav
 • nepolieha

Odporúčania

 • skorší termín sejby do 15.10.
 • použiť vyšší výsev
 • vhodná do všetkých výrobných oblastí
 • použiť len nízku dávku morforegulátora

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: zast.Limagrain Cent. Eur.Cer.,Praha, CZ

CH COMBIN

Prednosti

 • skorá osinatá odroda nízkeho vzrastu
 • vynikajúca potravinárska kvalita
 • silne odnožuje, odolná voči poliehaniu
 • dobrý zdravotný stav
 • zimuvzdornosť, nižší vzrast
 • vyššia HTZ, vysoký počet klasov
 • vysoká tolerancia stresových podmienok

Odporúčania

 • veľmi dobre využiteľná aj pre neskoršie termíny siatia vďaka rýchlemu jarnému vývinu a silnému odnožovaniu
 • vhodná predplodina pre repku
 • výsev 3,5 – 4,5 MKS / ha
 • odroda vhodná pre intenzívne aj extenzívne pestovanie

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: Rapool Slovakia, s.r.o.

ANTONIUS

Prednosti

 • vysoko kvalitná osinatá potravinárska odroda
 • dosahuje vysoké a stabilné úrody
 • zrno má vysoký obsah bielkovín
 • lepok má vysokú kvalitu, hlavne ťažnosť
 • skorosť a suchovzdornosť
 • dobrý zdravotný stav

Odporúčania

 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • odporúčaný výsev je 330 – 420 zŕn na m2, to znamená cca 180 kg/ha až 200 kg/ha
 • pri intenzívnom pestovaní sa doporučuje použitie morforegulátorov a zvýšiť množstvo prijateľného dusíka
 • odroda vhodná na neskoršie sejby

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: zast. Saatbau Slovensko, Trnava

EXPO (Novinka)

Prednosti

 • excelentné potravinárske parametre
 • vynikajúci úrodový potenciál
 • kompenzačný typ pšenice, vysoká HTZ
 • stredne skorá odroda
 • výborná zimuvzdornosť
 • vysoká odolnosť voči fuzáriám a hrdzi plevovej

Odporúčania

 • veľmi dobre využiteľná aj pre neskoršie termíny
 • vykazuje dobrú toleranciu k predplodinám ako pšenica alebo kukurica
 • výsev 3,5 – 5 MKS / ha
 • odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí
 • aplikovať kvalitatívnu dávku dusíka

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: zast. Rapool Slovakia, s.r.o.

CAPO

Prednosti

 • vynikajúca pekárenská kvalita
 • osinatá, bieloklasá odroda s dlhým steblom
 • výborná odnoživosť
 • veľmi dobrá zimuvzdornosť
 • intenzívny jarný štart
 • suchovzdornosť a výborný zdravotný stav
 • adaptabilnosť odrody na daný región

Odporúčania

 • vhodná do suchých, chudobných podmienok
 • termín výsevu sa odporúča od 5.10. do 15.11.
 • hustota výsevu 180 – 200 kg/ha

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht G.m.b.h ( zast. v SR Legusem p.t, Piešťany )

RGT ZORNICA (Novinka)

Prednosti

 • pokračovateľka odrody Balada
 • osinatá odroda vhodná na pozemky s vysokým výskytom zveri
 • skorá odroda s dobrou odnoživosťou
 • skvelá úroda s áčkovou kvalitou
 • výborná mrazuvzdornosť

Odporúčania

 • široké časové rozpätie sejby
 • vhodná do všetkých výrobných oblastí s vyšším hnojením dusíkom
 • prechádza do E - kvality

Hodnotenie pekárenskej akosti: A
Majiteľ odrody: VP Agro Slovensko s.r.o., Trnava

ANNIE

Prednosti

 • vysoko kvalitná osinatá potravinárska pšenica
 • nižšia s vysokou odnožovacou schopnosťou
 • výborná mrazuvzdornosť
 • toleratná k predplodine ako obilnina
 • vysoká odolnosť proti fuzáriám v klase
 • vysoká odolnosť voči múčnatke trávovej
 • pevné steblo, nepolieha

Odporúčania

 • vhodná pre pestovanie vo všetkých VO
 • odporúčaný výsev je nižší 2,8 – 3,8 MKS/ha
 • znáša neskoršie termíny sejby
 • stačí nižšia dávka morforegulátora

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: zast. Selgen, Galanta

PS DOBROMILA (Novinka)

Prednosti

 • skorá a vyššia odroda
 • osinatá, úrodná odroda
 • vysoká HTZ 48 g
 • zimuvzdorná a suchovzdorná odroda

Odporúčania

 • termín sejby do 15.10.
 • vhodná na pestovanie do KVO a RVO
 • použiť morforegulátor

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: NPPC, VÚRV Piešťany

LORIEN

Prednosti

 • poloneskorá osinatá odroda
 • vyšší vzrast, pevné steblo
 • dobrá odolnosť voči poliehaniu

Odporúčania

 • vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach

Majiteľ odrody: zast. Selgen, Galanta

PS LUANA (Novinka)

Prednosti

 • poloskorá bezosinatá pšenica
 • výborná odolnosť voči chorobám
 • dobrá zimuvzdornosť
 • HTZ 44 g ( dobrá )
 • zimuvzdorná a suchovzdorná odroda

Odporúčania

 • termín sejby do 15.10.
 • vhodná na pestovanie vo všetkých VO
 • nepresievať, dobre odnožuje

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: NPPC, VÚRV Piešťany

GENIUS

Prednosti

 • mimoriadna potravinárska kvalita
 • vysoký výnos kvalitného zrna
 • skorá odroda s dobrým zdravotným stavom
 • zimuvzdornosť, nižší vzrast
 • vyššia HTZ, dlhé klasy

Odporúčania

 • veľmi dobre využiteľná aj pre neskoršie termíny siatia
 • vykazuje dobrú toleranciu k predplodinám ako pšenica
 • výsev 3,5 – 5 MKS / ha
 • odroda vhodná pre intenzívne aj extenzívne pestovanie

Hodnotenie pekárenskej akosti: E
Majiteľ odrody: Rapool Slovakia, s.r.o.

AVENUE

Prednosti

 • najskoršia potravinárska odroda v SR
 • optimálna predplodina pre repku
 • krátke rastliny odolné voči poliehaniu
 • vysoká regeneračná schopnosť na jar
 • vysoká odolnosť proti klasovým chorobám
 • zdravá odroda vhodná pre sejbu po obilnine

Odporúčania

 • plastická odroda, vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach
 • pre využitie skorosti je doporučený skorší výsev
 • v KVO od 15.9. do 25.9. - 3,3 až 3,8 MKS/ha
 • robiť skoršie zásahy do porastu

Hodnotenie pekárenskej akosti: A/B
Majiteľ odrody: zast.Limagrain Cent. Eur.Cer.,Praha, CZ