Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

CENNÍK TRÁVNYCH MIEŠANIEK PRE ROK 2023

Datelinotrávna miešanka  1.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Ďatelina lúčna (2n) 15% 6,20
Ďatelina plazivá 5% 9,00
Kostrava červená 10% 3,90
Kostravovec (MRH) 10% 4,00
Timotejka lúčna 15% 4,00
Mätonoh trváci (4n) 20% 3,90
Lipnica lúčna 5% 6,80
Kostrava trsteníkovitá 20% 3,80
Výsledná cena:                                                                4,65€/kg
Doporučený výsev: 35kg/ha
Lúčna miešanka 2.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Ďatelina lúčna (2n) 10% 6,20
Kostrava červená 20% 3,90
Kostrava lúčna 10% 3,90
Mätonoh trváci (2n) 5% 4,10
Timotejka lúčna 20% 4,00
Mätonoh trváci (4n) - MRH 20% 3,90
Lipnica lúčna 5% 6,80
Kostrava trsteníkovitá 10% 3,80
Výsledná cena:                                                                4,35€/kg
Doporučený výsev: 35kg/ha
Pasienková miešanka 3.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Ďatelina lúčna (2n) 5% 6,20
Ďatelina plazivá 5% 9,00
Kostrava červená 20% 3,90
Kostrava trsteníkovitá 25% 3,80
Kostravovec (MRH) 10% 4,00
Timotejka lúčna 10% 4,00
Mätonoh trváci (2n) 20% 4,10
Lipnica lúčna 5% 6,80
Výsledná cena:                                                               4,45€/kg
Doporučený výsev: 35kg/ha
Trávna univerzálna miešanka 4.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Kostrava červená 20% 3,90
Kostrava trsteníkovitá 20% 3,80
Kostrava lúčna 20% 3,90
Mätonoh trváci  20% 3,90
Timotejka lúčna 20% 4,00
Výsledná cena:                                                                3,90€/kg
Doporučený výsev: 30kg/ha
Lucernotrávna miešanka 5.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Lucerna siata 25% 4,70
Kostrava červená 20% 3,90
Kostrava trsteníkovitá 20% 3,80
Mätonoh trváci (2n) 25% 4,10
Timotejka lúčna 10% 4,00
Výsledná cena:                                                                4,15€/kg
Doporučený výsev: 30kg/ha
Miešanka pre kone 6.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Kostrava trsteníkovitá 30% 3,80
Kostrava lúčna 10% 3,90
Mätonoh trváci (2n) 20% 4,10
Timotejka lúčna 20% 4,00
Lipnica lúčna 5% 6,80
Kostravovec (MRH) 15% 4,00
Výsledná cena:                                                                4,10€/kg
Doporučený výsev: 35kg/ha
Intenzívna silážna miešanka 7.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Kostrava trsteníkovitá 20% 3,80
Kostravovec (MRH) 30% 4,00
Mätonoh trváci (4n) 20% 3,90
Mätonoh jednoročný 30% 1,60
Výsledná cena:                                                                3,20€/kg
Doporučený výsev: 35 - 40kg/ha
Parková trávna zmes 8.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Kostrava červená 30% 3,90
Kostrava červená 30% 3,90
Mätonoh trváci (2n) 30% 4,10
Lipnica lúčna 10% 6,80
Výsledná cena:                                                                4,25€/kg
Ihrisková trávna zmes 9.
Druh Odroda % zastúpenie Cena Eur/kg
Mätonoh trváci (2n) 60% 4,10
Kostrava červená 30% 3,90
Lipnica lúčna 10% 6,80
Výsledná cena:                                                                4,30€/kg

http://www.rsbottovo.sk/cennik-2023-g11-18