Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

CENNÍK JAR 2024

Roľnícka spoločnosť, a.s. , 98041 Bottovo 154
CENNÍK CERTIFIKOVANÝCH OSÍV - JAR 2024
DRUH ODRODA MORENIE CENA EUR/t
C1
Pšenica jarná GRANNY, QUINTUS Redigo Pro, Dividend 540,-
Jačmeň jarný  OVERTURE, LG TOSCA Redigo Pro 540,-
Jačmeň jarný  KANGOO, MALZ Redigo Pro 510,-
Ovos siaty VÁCLAV nemorený 510,-
Hrach siaty, žltý ESO nemorený 650,- 720,- morený
Hrach siaty, zelený IMPULS nemorený 650,- 720,- morený
Peluška ARVIKA nemorená 720,- 790,- morená
Horčica biela Andromeda 2300,-
Reďkev siata Guillotine 2800,-
Lucerna siata Holyna 6900,-
Mätonoh jednoročný Levit 1800,-
Sója fazuľová ES Mentor C1
 Avenida C1
1160,-
nemorená
1230,-
morená
1230,-
inokulovaná
1300,-
komplet
Sója fazuľová ES Mentor C2
Avenida C2
1060,-
nemorená
1130,-
morená
1130,-
inokulovaná
1200,-
komplet
Sója fazuľová ES Compositor C1
ES Professor C1
1160,-
nemorená
1230,-
morená
1230,-
inokulovaná
1300,-
komplet
Cena certifikovaného osiva je bez DPH, vrátane balenia, základného morenia a 
dopravy ku konečnému odberateľovi v SR. Cena platí pri minimálnom odbere 5 ton osiva.
Cena osiva pšenice a jačmeňa bez moridla -30 €/t
Osivá sóje budú inokulované prípravkom RIZOSOIA
Obalový materiál: veľkoobjemové vaky, POP vrecia. 
Balenie BIG-BAG 500 kg za príplatok 6,-€/t.
Vrecované osivo je dodávané na EURO paletách na výmenu.
V prípade nevrátenia paliet budú faktúrované v cene 15,- €/kus.
Kontakt: Ing. Roman Kostovič - 0903553092
             Ing. Marcela Sabová - 0903553091
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd Sa, č. vložky 152/S
IČO: 31580700                  IČ DPH: 2020463269                e-mail: rsbottovo@rsbottovo.sk