Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Cenník jar 2024

Roľnícka spoločnosť, a.s. , 98041 Bottovo 154
CENNÍK CERTIFIKOVANÝCH OSÍV - JAR 2024
DRUH
ODRODA
MORENIE
CENA EUR/t
C1
Pšenica jarná GRANNY, QUINTUS Redigo Pro, Dividend 540,-
Jačmeň jarný OVERTURE, LG TOSCA Redigo Pro 540,-
Jačmeň jarný KANGOO, MALZ Redigo Pro 490,-
Ovos siaty VÁCLAV nemorený 510,-
Hrach siaty, žltý ESO nemorený 650,- 720,- morený
Hrach siaty, zelený IMPULS nemorený 650,- 720,- morený
Peluška ARVIKA nemorená 720,- 790,- morená
Horčica biela Andromeda 2300,-
Reďkev siata Guillotine 2800,-
Lucerna siata Holyna 6900,-
Mätonoh jednoročný Levit 1800,-
Cena certifikovaného osiva je bez DPH, vrátane balenia, základného morenia a
dopravy ku konečnému odberateľovi v SR. Cena platí pri minimálnom odbere 5 ton osiva.
Cena osiva pšenice a jačmeňa bez moridla -30 €/t
Osivá sóje budú inokulované prípravkom RIZOSOIA
Obalový materiál: veľkoobjemové vaky, POP vrecia.
Balenie BIG-BAG 500 kg za príplatok 6,-€/t.
Vrecované osivo je dodávané na EURO paletách na výmenu.
V prípade nevrátenia paliet budú faktúrované v cene 15,- €/kus.
Kontakt: Ing. Roman Kostovič - 0903553092
Ing. Marcela Sabová - 0903553091
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd Sa, č. vložky 152/S
IČO: 31580700 IČ DPH: 2020463269 e-mail: rsbottovo@rsbottovo.sk